Tuulihaukat ry.

Tuulihaukat ry. on turkulainen vuonna 1980 perustettu maapartiolippukunta. Tuulihaukat on yhteislippukunta eli sen jäseninä on sekä tyttöjä että poikia. Lippukunnan kokoontumispaikka, eli kolo, sijaitsee Uittamolla, Kannuskatu 12 A:n  kerhohuoneistossa.

Toiminta ja ryhmät

Partiotoiminta koostuu viikottaisista kokouksista, retkistä, leireistä ja muista tapahtumista. Partiossa toimitaan iän perusteella muodostetuissa ryhmissä. Ryhmää johtaa aikuinen tai tehtävään koulutettu samoaja- tai vaeltaja-ikäinen partiolainen.

Viikottaisten kokousten ajankohdat löytyvät Ryhmät ja ikäkaudet -sivulta. Kokousten ohella Tuulihaukat järjestävät vuosittain mm.

  • kaksi viikonloppuretkeä,  omat jokaiselle ikäkaudelle (syksyllä ja keväällä)
  • kesäleirin
  • kaksi koko lippukunnan yhteistä päiväretkeä / tapahtumaa (kevät ja syksy)
  • Hyypiön Hiippailut -partiotaitokisat (yhdessä sisaruslippukuntien kanssa)

Omien tapahtumien lisäksi Tuulihaukat osallistuvat Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumiin, kuten suurleireille, koulutuksiin ja partiotaitokisoihin. Tuleviin tapahtumiin voit tutustua tarkemmin tapahtumakalenterissa.

Tuulihaukoissa on n. 70 jäsentä, olemme siis keskikokoinen yhteislippukunta. Lippukunnassamme toimii yleensä 4-5 viikoittain kokoontuvaa ikäkausiryhmää: yksi tai useampi sudenpentulauma, seikkailijajoukkue ja tarpojavartio. Tällä hetkellä toimiviin ryhmiin voit tutustua tarkemmin täällä. Lisäksi Tuulihaukoissa on samoaja- ja vaeltaja-ikäisiä partiolaisia, jotka toimivat pääsääntöisesti johtamistehtävissä, mutta järjestävät myös jonkin verran omaa ohjelmaa ja osallistuvat piirin tai keskusjärjestön tapahtumiin. Tuulihaukkoihin kuuluu myös iso joukko aktiivisia, ja vähemmän aktiivisia aikuisia eli yli 22-vuotiaita johtajia.

Tuulihaukkojen Tuki – vanhemmat mukana!

Tuulihaukoille perustettiin oma tukijaryhmä syksyllä 2013. Ryhmään kuuluu partiolaisten vanhempia, mutta myös muut lippukunnan toiminnan tukemisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Näin ollen ryhmä nimettiin Tuulihaukkojen Tueksi vanhempainkerhon sijaan.

Tuulihaukkojen Tuki on avustanut lippukuntaa mm. myyjäisjärjestelyihin osallistumalla. Lisäksi toimintaan voi kuulua esimerkiksi kolon kunnostusta talkootöinä sekä ryhmän omia erä-/luontoretkiä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan TuHat-tuen toimintaan, ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan ja kysy tarkempia yhteystietoja.

Tuulihaukkojen Tuen toimintaan osallistumisen ohella vanhemmat pääsevät tutustumaan partiotoimintaan esimerkiksi lippukunnan yhteisillä päiväretkillä, joille sekä vanhemmat että sisarukset ovat tervetulleita. Ja jos pelkkä tukiryhmän toiminta ei riitä, vanhemmat saavat myös osallistua varsinaiseen toimintaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partio! Johtajia tarvitaan aina, esimerkiksi lippukunnan hallintoon, retkille ja leireille avuksi tai vetämään viikottaista toimintaa. Partioharrastuksen aloittaminen ei vaadi aikaisempaa johtajakokemusta tai partiotaustaa – me koulutamme tehtävään!

Tiedottaminen

Tuulihaukat tiedottaa toiminnasta nettisivuilla, sähköpostitse sekä kotiin lähetetyissä kirjeissä. Pääasiallinen tiedotustapa on sekä kotiin lähetettävät ”kirjepaketit” että sähköposti. Kirjeissä ja sähköpostilla tiedotetaan mm. tulevista retkistä, leireistä ja muista tapahtumista. Samat tiedot pyritään päivittämään myös lippukunnan nettisivuille. Kiirellisistä tai ”pienistä” asioista, kuten kokousajan tilapäisestä vaihtumisesta tai kokoukseen mukaan tarvittavista varusteista, tiedotetaan sähköpostilla tai kokouksessa mukaan annettavalla kirjeellä.

Hallinto ja organisaatio

Tuulihaukat on rekisteröity yhdistys, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa pidettävä vuosikokous (syys- ja kevätkokous). Lippukunnan sääntöjen mukaan kaikilla yli 15-vuotiailla jäsenillä on äänioikeus vuosikokouksissa.

Lippukuntaa johtaa lippukunnanjohtaja (lpkj) yhdessä hallituksen kanssa. Tuulihaukkojen hallituksen kokoonpano päätetään aina syyskokouksessa, ja siihen kuuluu ainakin lpkj, apulais-lpkj, sihteeri ja rahastonhoitaja. Lisäksi Tuulihaukoilla on kaksi toiminnantarkastajaa.

Käytännön asioista ja toiminnasta päätetään johtajiston kokouksissa. Isommissa lippukunnissa on usein käytössä erilaisia johtajiston kokouksia: hallituksen kokous, partiojohtajien neuvosto sekä esim. sudenpentujohtajien neuvosto. Tuulihaukoissa kaikki johtajat kokoontuvat yhteen kokoukseen, jossa on mukana kaikkien ikäkausiryhmien johtajat sekä hallituksen jäsenet.

Taustayhteisö, sisaruslippukunnat ja alueyhteistyö

Tuulihaukat ry:n taustayhteisö on Martin seurakunta. Martin seurakunta avustaa lippukuntaa vuosittaisella taloudellisella avustuksella, tarjoamalla toimitilat ja antamalla mahdollisuuden hakea tukea isompiin hankintoihin, esimerkiksi retkikaluston uusimiseen. Lippukunnalla on myös oma nimetty tukihenkilö, joka auttaa mm. esittelemällä seurakuntaa lapsille, koordinoimalla lippukuntien ja seurakunnan yhteistyötä sekä tarjoamalla tukea johtajille. Kiitos seurakuntayhteistyön saamme myös käyttää seurakuntayhtymän leirikeskuksia, kuten Rymättylän Kunstenniemeä.

Vastavuoroisesti Tuulihaukat osallistuvat seurakunnan toimintaan mm. avustamalla isommissa jumalanpalveluksissa, kuten Itsenäisyyspäivän ja Kaatuneiden muistopäivän kirkossa, osallistumalla Yhteisvastuu-tempaukseen ja avustamalla muissa seurakunnan tapahtumissa tarpeen mukaan.

Tuulihaukkojen sisaruslippukunnat ovat Tornikotkat ja Tornipääskyt, jotka ovat niin ikään Martin seurakunnan lippukuntia. Tuttavallisemmin Tonikit ja TP:t kokoontuvat Martin srk-talolla aivan Martin kirkon kupeessa. Tuulihaukkojen ja sen sisaruslippukuntien ohella Martin seurakunnassa on toimii myös  neljäs lippukunta, Louhen Tytöt. Tämän ”serkkulippukunnan” toiminta-alue on Hirvensalo. Tuulihaukoilla on useita yhteistyöprojekteja sisaruslippukuntiensa kanssa, kuten yhteiset retket ja leirit sekä koulutukset. Ehkä tutuin yhteinen tapahtuma on Hyypiön Hiippailut -partiotaitokisa, joka järjestetään vuosittain Naantalin Luonnonmaalla.

Martin seurakunnan lippukuntien kanssa tehtävän yhteistyön ohella Tuulihaukat tekevät myös yhteistyötä oman alueensa lippukuntien kanssa. Lounais-Suomen Partiopiirin lippukunnat on jaettu maantieteellisen sijainnin mukaan alueisiin ja Tuulihaukat kuuluu Etelä-Turun alueeseen. Samaan alueeseen kuuluvat myös Tornikotkat, Tornipääskyt, Louhen Tytöt, Kakskerran Kaksoispiste, Hirvensalon Eräpojat, Turun Sinikotkat ja Nuotiotytöt.