Ryhmät ja ikäkaudet

Partiotoiminta koostuu viikoittaisista kokouksista, retkistä, leireistä ja muista tapahtumista. Partiossa toimitaan iän perusteella muodostetuissa ryhmissä. Tuulihaukkoihin kuuluu kaiken ikäisiä partiolaisia aina sudenpennuista vaeltajiin. Sudenpennuilla, seikkailijoilla ja tarpojilla toimintaan kuuluvat viikoittaiset kokoukset. Samoaja- ja vaeltajavartiot kokoontuvat harvemmin, oman suunnitelmansa mukaan.

Ryhmät, kokousajat ja johtajat

Sudenpennut (7-9v.)

Oravat, 1.-2. lk tytöt ja pojat
Kokousaika: keskiviikkoisin klo 17-18
Johtajat: Sara (p. 040 8322736, sara.m.pietila(at)gmail.com), Elli ja Asta

Ketut, 2-3. lk tytöt ja pojat
Kokousaika: keskiviikkoisin klo 18-19
Johtajat: Sara (p. 040 8322736, sara.m.pietila(at)gmail.com), Elli ja Asta

Seikkailijat (10-12v.)

Norpat, 4.lk tytöt ja pojat
Kokousaika: ti klo 17:30 – 19:00
Johtajat: Kimmel (p. 050 4675130, kimmel.levonen(at)hotmail.com)

Mursut, 5.-6. lk tytöt ja pojat 
Kokousaika: ma klo 17:30 – 19:00
Johtajat: Severi (p. 040 4114977, severi377(at)gmail.com)

Huom! Seikkailijat voivat käydä kumman ryhmän kokouksissa haluavat ja kumpaan pääsevät. Eli vaikka olisi 4. luokkalainen ja siten ryhmän kuuluisi olla Norpat, mutta jollei tiistain kokousaika sovi sinulle, voit myös osallistua maanantaisin Mursujen kokoukseen. 

Tarpojat (12-15v.)

Manaatit, 7. lk tytöt ja pojat 
Kokousaika: ma 18:30 – 20:00 (johtajavetoinen kokous joka toinen viikko, omatoiminen kokous joka toinen viikko – kysy tarkempia tietoja ryhmänjohtajalta)
Johtajat: Mimmi (p. 040 5691390, mimmi.niiranen(at)gmail.com)

Samoajat (15-17v.)

Porot, 8.-9. lk tytöt ja pojat
Kokousaika: sovitaan yhdessä ryhmän kanssa  – kysy tarkempia tietoja ryhmänjohtajalta. Kimmelin yhteystiedot kohdassa Norpat. 
Johtajat: Kimmel ja Santeri

Vaeltajat (18-22v.)

Tuulihaukoissa on myös vaeltajatoimintaa. Ota yhteys Leijaan (p. 050 3139560) ja kysy lisää!

Liity jäseneksi!

Kiinnostaako partioharrastus? Tuulihaukkoihin haetaan uusia, kaikenikäisiä jäseniä ympäri vuoden. Partioharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa, niin lapsena kuin aikuisena!

Tuulihaukat järjestää joka syyskauden alussa uusille jäsenille aloitustapahtuman, jossa partioon voi liittyä. Sen lisäksi toimintaan voi tulla mukaan ympäri vuoden ottamalla yhteyttä oman ikäkauden ryhmänjohtajaan tai lippukunnanjohtajaan.

Tuulihaukkojen ikäkausiryhmät sekä niiden kokousajat ja johtajat löytyvät tältä sivulta ylempää, ja lyhyet kuvaukset eri ikäkausista löytyvät tältä sivulta alempaa. Tutustu myös näihin:

Tervetuloa mukaan partioon!

Sudenpennut

Sudenpennut eli tuttavallisemmin ”sudarit” ovat lippukuntamme nuorimpia ahertajia, 7-9-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Sudenpennut kokoontuvat oman ryhmänsä, sudenpentulauman, kanssa viikoittain kololle tunnin kestävään laumailtaan, lisäksi ”sudarit” käyvät retkillä, leireillä, sudenpentukisoissa ja monissa muissa tapahtumissa. Sudenpentuaika kestää partiossa kolme vuotta, jonka aikana opitaan peruspartiotaitoja ja suoritetaan sudenpentujen ”jälkiä” eli suoritusmerkkejä.

Sudenpennun merkit ja asu

merkit
Katso tarkemmat ohjeet SP:n nettisivuilta.
Huom! Tuulihaukoissa sudenpennut käyttävät päähineenä väiskiä. Kuvan tytöllä on päässään väiski. Tuulihaukoilla ei ole käytössä kuvassa mainittua lippukunta-/aluetunnusta. Sudenpentu saa lupausmerkit sekä Tervetuloa-jäljen lippukunnalta annettuaan sudenpentulupauksen ja muut Jälki-merkit suoritettuaan kyseisen jäljen. Muut merkit ostetaan itse.

Sudenpentulupaus
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa sudenpennun ihanteita ja olla avuksi toisille.

Sudenpennun tärkein, ja ensimmäisenä hankittava varuste on sininen partiohuivi, jonka voi ostaa kololta tai Scandinavian Outdoor -liikkeestä (ent. Partiovaruste). Huiviin ommellaan lippukunnan huivimerkki, jonka voi ostaa kololta. Lisäksi sudenpennuilla voi olla käytössä Jälki-suorituskirja. Oma johtaja tiedottaa erikseen kirjan ostamisesta. Partioasua tai retkivarusteita ei heti tarvita, vaan niiden hankinta tulee ajankohtaiseksi vasta ennen ensimmäistä partioparaatia tai retkeä.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijat kokoontuvat viikoittain kololla oman joukkueensa kesken. Tuulihaukoissa seikkailijaikäkausi kestää 2-3 vuotta. Seikkailijat suorittavat ”ilmansuuntia”, jotka koostuvat erilaisten partiotaitojen harjoittelusta. Peruspartiotaitojen ohella seikkailijat voivat erikoistua tiettyihin asioihin suorittamalla taitomerkkejä.

Seikkailijan merkit ja asu

seikkailija_partioasu
Katso tarkemmat ohjeet SP:n nettisivuilta.
Huom! Tuulihaukoissa ei ole käytössä kuvassa mainittua lippukunta-/aluetunnusta. Seikkailijan ja sitä vanhempien partiolaisten päähine on Tuulihaukoissa baretti. Seikkailija saa lupaus- ja päätösmerkit sekä ilmansuunta- ja taitomerkit lippukunnalta suoritettuaan ne. Muut merkit ostetaan itse.

Seikkailijalupaus
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa seikkailijan ihanteita ja olla avuksi toisille.

Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat kokoontuvat viikoittain kololla oman vartionsa kesken. Tarpojaikäkausi kestää Tuulihaukoissa 2 tai 3 vuotta ja sen aikana suoritetaan ”tarppoja”, joista jokainen kestää puoli vuotta. Tärkeintä tarpojatoiminnassa on yhdessä tekeminen, kavereiden kanssa oleminen ja vartion omien juttujen syntyminen. Tarpojaikäkauteen liittyy myös olennaisesti pienet johtamistehtävät, tarpoja pääsee yhdessä vartionsa kanssa harjoittelemaan johtamista.

Tarpojan merkit ja asu
Katso ohjeet SP:n nettisivuilta.
Huom! Tuulihaukoissa ei ole käytössä kuvassa mainittua lippukunta-/aluetunnusta. Seikkailijan, tarpojan ja sitä vanhempien partiolaisten päähine on Tuulihaukoissa baretti. Tarpoja saa lupaus- ja päätösmerkit sekä tarppo-merkit lippukunnalta suoritettuaan ne. Muut merkit ostetaan itse.

Tarpojalupaus
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa tarpojan ihanteita ja olla avuksi toisille.

Samoajat, vaeltajat ja aikuiset

Samoajat ovat iältään 15-17-vuotiaita, ja he kokoontuvat oman vartionsa kesken. Samoajaohjelma koostuu ”varusteiden” suorittamisesta ja olennainen osa ohjelmaa on ROK (ryhmänohjaajakoulutus) ja johtamisharjoittelu. Samoajakausi kestää 3 vuotta. Vaeltajat ovat iältään 18-22-vuotiaita ja he kokoontuvat oman vartionsa kesken suorittaen vaeltajaohjelman aktiviteetteja. Vaeltaja-ikäkauteen kuuluu partiojohtajakoulutuksen (”PJ-kurssi”) suorittaminen, jonka voi suorittaa aikaisintaan sinä vuonna kun täyttää 18 vuotta. Samoaja- ja vaeltajavartioilla ei ole välttämättä omaa aikuista johtajaa, vaan yksi vartion jäsenistä toimii aina vuorollaan ryhmän johtajana. Samoajat ja vaeltajat suunnittelevat vartionsa toiminnan itsenäisesti ja kokoontuvat oman suunnitelmansa mukaan, joko viikoittain tai harvemmin.

Partio-ohjelma päättyy 22. ikävuoteen. Tämän jälkeen partiolaista kutsutaan aikuiseksi. Aikuiset toimivat useimmiten johtajina lippukunnassa. Johtajuus voi olla esimerkiksi viikoittaisen ikäkausiryhmän vetämistä, lippukunnan hallintotehtävien hoitamista tai erilaisten retkien, leirien tai muiden projektien toteuttamista. Vaikka aikuisille partioharrastus on pääasiassa johtamistehtävien hoitamista, voivat myös aikuiset järjestää itse itselleen ”varsinaista partiotoimintaa”, esimerkiksi omia retkiä tai vaelluksia.

Katso asu- ja merkkiohjeet SP:n nettisivuilta:
Samoajien merkit ja asu
Vaeltajien merkit ja asu
Aikuisten merkit ja asu