Partio – mitä se on?

Partio on maailmanlaajuinen nuorisojärjestö, jonka tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille monipuolista harrastustoimintaa. Partio on myös kasvatusjärjestö ja sen perimmäisenä tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia ja aktiivisia kansalaisia. Partio on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa, joita on Suomessa 850. Suomessa partiolaisia on yhteensä 60 000 ja koko maailmassa 38 miljoonaa.

Mitä partiossa sitten tehdään?

Partiossa toimitaan iän perusteella muodostetuissa ryhmissä. Ryhmät kokoontuvat viikottain. Kokouksissa suoritetaan partio-ohjelmaa, joka on eri ikäisillä omanlaisensa. Viikottaisisten kokouksisten lisäksi partiotoimintaan kuuluu retket ja leirit sekä muut tapahtumat, kuten partiotaitokisat. Tuulihaukkojen tapahtumiin voit tutustua täällä.

Partion ikäkaudet

Partiotoiminnan kohderyhmänä ovat 7-22-vuotiaat lapset ja nuoret. Partio on myös aikuisten harrastus: aikuisten tehtävänä on järjestää toimintaa nuoremmille partiolaisille. Partioon voi liittyyä minkä ikäisenä tahansa. Partiolaiset on jaettu iän perusteella viiteen eri ikäkauteen:

 • Sudenpennut: 7-9-vuotiaat
 • Seikkailijat: 10-12-vuotiaat
 • Tarpojat: 12-15-vuotiaat
 • Samoajat: 15-17-vuotiaat
 • Vaeltajat: 18-22-vuotiaat

Partio-ohjelma

Partio-ohjelma on se, mitä partiossa tehdään. Käytännössä se tarkoittaa erilaisten taitomerkkien suorittamista. Merkkejä suoritetaan tekemällä erilaisia partio-ohjelmassa määriteltyjä aktiviteetteja. Aktiviteetteja suoritetaan sekä viikottaisissa kokouksissa että retkillä, leireillä ja muissa tapahtumissa. Partio-ohjelma on erilainen jokaisella ikäkaudella: mitä vanhempi partiolainen, sitä vaativampi ohjelma. Tässä muutamia esimerkkejä aktiviteeteista:

 • Valmistan puusta käyttöesineen, esim. voiveitsen (Sudenpentu)
 • Vierailen poliisilaitoksella (Sudenpentu)
 • Harjoittelen nuotion sytyttämistä ja sammuttamista (Seikkailija)
 • Rakenna pyöräilytaitorata joukkueesi kanssa (Seikkailija)
 • Osallistun parin kanssa väh. 2 km yösuunnistukseen (Tarpoja)
 • Teen jutun lippukunnan lehteen (Tarpoja)
 • Hallitsen Ensiapu 1 -kurssilla vaadittavat taidot (Samoaja)
 • Kilpailemme kokkisotaa nuotioruoanlaitossa (Samoaja)
 • Suunnittele ja toteuta johonkin ulkomaahan sijoittuva matka (Vaeltaja)
 • Kokeile ryhmäsi kanssa jotain extreme-lajia, esim. kalliokiipeily (Vaeltaja)

Partio ei ole siis pelkkää erätaitojen harjoittelua ja retkeilyä, vaikka niitäkin toki harrastetaan. Partiossa voit keskittyä tekemään juuri sitä, mistä itse pidät. Tärkeintä on, että kaikki pääsevät kokeilemaan asioita itse – oppimaan tekemällä. Partiossa lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan. Partion perusidea on vastuun antaminen nuorille.

Mites ne merkit, huivit, hatut, käsikirjat ja muut?

Huivista partiolaisen tunnistaa! Partiohuivi on partiolaisen perusvaruste. Tuulihaukoissa käytetään sinistä partiohuivia, johon ommellaan lippukunnan huivimerkki. Partiohuivia pidetään kaikissa partiotapahtumissa.

Huivin lisäksi partiolaisen asusteisiin kuuluu partiopaita, päähine ja vyö. Täydellistä partioasua saa käyttää kaikissa partiotapahtumissa, mutta useimmiten sitä pidetään vain ns. virallisissa tapahtumissa kuten juhlissa ja partioparaatissa. Partioasu on hieman erilainen jokaisella ikäkaudella, tutustu omaan partioasuusi tarkemmin täällä.

Taito- ja suoritusmerkkejä ansaitaan suorittamalla partio-ohjelmaa eli osallistumalla partiotoimintaan. Merkit eivät tee partiolaista, eikä jonkin merkin puuttuminen estä partiossa mukana olemista. Partiolaisilla on myös käytössään erilaisia suoritus- ja käsikirjoja. Kirjoista löytyy ohjeita aktiviteettien suorittamiseen, esimerkiksi teltan pystytykseen tai kompassin käyttöön. Sekä merkit että kirjat ovat jokaisella ikäkaudella omanlaisensa, niihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Partioasun, -merkkien ja -kirjojen lisäksi partiolaisen varusteisiin kuuluvat erilaiset retkeilytarvikkeet, kuten rinkka ja makuupussi. Kaikkia varusteita ei kuitenkaan tarvita heti: partioasun ostaminen tulee yleensä ajankohtaiseksi ennen ensimmäiseen partioparaatiin osallistumista ja retkeilytarvikkeiden osto ennen ensimmäistä retkeä.

Lippukunta, piiri ja keskusjärjestö

Partiota harrastetaan aluejärjestöissä eli lippukunnissa. Aloittaessasi partion sinun tulee liittyä lippukunnan jäseneksi. Lippukunta järjestää viikottaiset kokoukset sekä suurimman osan retkistä ja leireistä. Lippukunnan voi valita oman mielenkiintonsa mukaan, toisin sanottuna esimerkiksi asuinpaikka ei määritä sitä, mihin lippukuntaan voi liittyä. Useimmiten liitytään kuitenkin omaa kotia lähimpänä olevaan lippukuntaan.

Suomen partiotoimintaa koordinoi keskusjärjestö Suomen Partiolaiset (SP). Keskusjärjestön ohella Suomessa toimii myös alueelliset partiopiirit. Piirit toimivat linkkinä lippukuntien ja keskusjärjestön välillä. Turkulaiset lippukunnat kuuluvat Lounais-Suomen Partipiiriin (L-SP). Lippukuntien ohella sekä SP että L-SP järjestävät myös erilaisia partiotapahtumia, kuten suurleirejä ja partiotaitokisoja.

Koko maailman partiolaisten kattojärjestöjä on kaksi WOSM (kaikkien partiolaisten kattojärjestö) ja WAGGGS (tyttöpartiolaisten kattojärjestö). Nämä järjestävät mm. viiden vuoden välein maailman jamboreen – suurleirin, jolle saapuu tuhansia partiolaisia kaikkialta maailmasta.

Lisätietoa:

Partion historiaa

Suomen Partiolaiset

Lounais-Suomen Partiopiiri

PartioWiki

Scandinavian Outdoor Oy (ent. Partiovaruste)